• Chẳn Lẻ 8s

Nhiệm vụ ngày


Nhập số điện thoại của bạn để kiểm tra.
- Thật tuyệt vời ! Mỗi ngày chỉ cần chơi trên Clmm68.Vip chắc chắn bạn sẽ nhận được tiền.
- Khi chơi đủ số tiền (ko cần biết thắng thua) chắc chắn sẽ nhận được tiền.
- Hãy nhập số điện thoại của bạn vào mục bên trên để kiểm tra đã chơi bao nhiêu nhé.
- Khi chơi đủ mốc tiền, hệ thống sẽ tự động chuyển tiền thưởng vào tài khoản của các bạn vào cuối ngày
- Các mốc thưởng tương ứng như sau:
Mốc chơi Thưởng
1,000,000 +20,000
10,000,000 +100,000
15,000,000 +200,000
30,000,000 +500,000

Hướng dẫn Chẵn Lẻ 8s

Chẵn lẻ 8s là một game dễ chơi dễ thắng. Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau

SĐT Trạng thái Tối thiểu Tối đa
0786955725 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0782900674 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0702375201 Hoạt động 50,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0767675716 Hoạt động 500,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ

Với nội dung: C hoặc L (nếu số cuối mã giao dịch Momo có các số sau)

Nội dung Số cuối mã GD Tỉ lệ
C 2 - 4 - 6 - 8 x 2.39
L 1 - 3 - 5 - 7 x 2.39
Tiền thưởng
=
Tiền đặt
x
2.39

Cách chơi Tổng 3 Số

Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐT Trạng thái Tối thiểu Tối đa
0786955725 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0782900674 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0702375201 Hoạt động 50,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0767675716 Hoạt động 500,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Với nội dung: T3 (nếu tổng 3 số cuối mã giao dịch Momo bằng)
Nội dung Tổng 3 số cuối mã GD Tỉ lệ
T3 7 - 17 - 27 x 2
T3 8 - 18 x 3
T3 9 - 19 x 3.5
Tiền thưởng
=
Tiền đặt
x
Tỉ lệ

Cách chơi 2 trong 1

Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐT Trạng thái Tối thiểu Tối đa
0786955725 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0782900674 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0702375201 Hoạt động 50,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0767675716 Hoạt động 500,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Với nội dung: P1 đến P4 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số cuối mã GD Tỉ lệ
P1 1 - 3 x 4.6
P2 2 - 4 x 4.6
P3 5 - 7 x 4.6
P4 6 - 8 x 4.6
Tiền thưởng
=
Tiền đặt
x
4.6

Cách chơi Số đơn

Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐT Trạng thái Tối thiểu Tối đa
0786955725 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0782900674 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0702375201 Hoạt động 50,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0767675716 Hoạt động 500,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Với nội dung: D1 đến D9 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số cuối mã GD Tỉ lệ
D11x 9
D22x 9
D33x 9
D44x 9
D55x 9
D66x 9
D77x 9
D88x 9
D99x 9
Tiền thưởng
=
Tiền đặt
x
9

Cách chơi XSMB

Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐT Trạng thái Tối thiểu Tối đa
0786955725 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0782900674 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0702375201 Hoạt động 50,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0767675716 Hoạt động 1,000,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Với nội dung: XSMB (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số cuối mã GD Tỉ lệ
XSMB57x 7
XSMB01-02-08-19-20-21-28-32-41-42-46-55-62-64-65-71-72-80-82-85-86-87-94-95-96-x 3.5
Tiền thưởng
=
Tiền đặt
x
Tỉ Lệ

Cách chơi Tài Xỉu

Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐT Trạng thái Tối thiểu Tối đa
0786955725 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0782900674 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0702375201 Hoạt động 50,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0767675716 Hoạt động 500,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Với nội dung: T hoặc X (nếu số cuối mã giao dịch Momo có các số sau)
Nội dung Số cuối mã GD Tỉ lệ
T 5 - 6 - 7 - 8 x 2.39
X 1 - 2 - 3 - 4 x 2.39
Tiền thưởng
=
Tiền đặt
x
2.39

Cách chơi Chẵn Lẻ 10S

Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐT Trạng thái Tối thiểu Tối đa
0786955725 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0782900674 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0702375201 Hoạt động 50,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0767675716 Hoạt động 500,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Với nội dung: L2 hoặc C2 (nếu số cuối mã giao dịch Momo có các số sau)
Nội dung Số cuối mã GD Tỉ lệ
C2 0 - 2 - 4 - 6 - 8 x 1.96
L2 1 - 3 - 5 - 7 - 9 x 1.96
Tiền thưởng
=
Tiền đặt
x
1.96

Cách chơi Tài Xỉu 10S

Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐT Trạng thái Tối thiểu Tối đa
0786955725 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0782900674 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0702375201 Hoạt động 50,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0767675716 Hoạt động 500,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Với nội dung: T2 hoặc X2 (nếu số cuối mã giao dịch Momo có các số sau)
Nội dung Số cuối mã GD Tỉ lệ
X2 0 - 1 - 2 - 3 - 4 x 1.96
T2 5 - 6 - 7 - 8 - 9 x 1.96
Tiền thưởng
=
Tiền đặt
x
1.96

Cách chơi Gấp 3

Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐT Trạng thái Tối thiểu Tối đa
0786955725 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0782900674 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0702375201 Hoạt động 50,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0767675716 Hoạt động 500,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Với nội dung: G3 (nếu 2 số cuối và 3 số cuối mã giao dịch Momo có các số sau)
Cách tính Số cuối mã GD Tỉ lệ
2 Số cuối mã GD 02 - 13 - 17 - 19 - 21 - 29 - 35 - 37 - 47 - 49 - 51 - 54 - 57 - 63 - 64 - 74 - 83 - 91 - 95 - 96 x 3
2 Số cuối mã GD 66 - 69 - 99 x 4
3 Số cuối mã GD 123 - 234 - 456 - 678 - 789 x 5
Tiền thưởng
=
Tiền đặt
x
Tỉ lệ

Cách chơi 1 Phần 3

Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐT Trạng thái Tối thiểu Tối đa
0786955725 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0782900674 Hoạt động 10,000 VNĐ 200,000 VNĐ
0702375201 Hoạt động 50,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0767675716 Hoạt động 500,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Với nội dung: N1 hoặc N2 hoặc N3 (nếu số cuối mã giao dịch Momo có các số sau)
Nội dung Số cuối mã GD Tỉ lệ
N1 1 - 2 - 3 x 3
N2 4 - 5 - 6 x 3
N3 7 - 8 - 9 x 3
Tiền thưởng
=
Tiền đặt
x
3
Lưu ý

Nội dung chuyển khoản không phân biệt in hoa, thường. Nội dung phải đúng với quy định của trò chơi.

Kiểm tra chính xác số điện thoại mà bạn sắp chuyển có tình trạng là Hoạt động không, nếu tình trạng là Bảo trì vui lòng chuyển vào số khác.

Chuyển nhầm hạn mức, sai nội dung, số Bảo trì admin sẽ xem xét lại.

Nếu kết quả Thắng, bạn sẽ nhận được tiền thưởng tự động trong vòng 30s - 1 phút. Số tiền thưởng sẽ được chuyển vào ví Momo của bạn.

Sau thời gian 1 - 2 phút nếu bạn vẫn chưa nhận được tiền thưởng, vui lòng nhắn tin hỗ trợ, chúng tôi sẽ xử lý gấp cho bạn. Hoặc bạn có thể kiểm tra trạng thái Mã giao dịch.

Nhập mã giao dịch của bạn để kiểm tra.

Cách chơi Game lô đề

  • Miền Bắc
Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐT Trạng thái
0786955725 Hoạt động
0782900674 Hoạt động
0767675716 Hoạt động
0702375201 Hoạt động
0934654913 Hoạt động
0906973514 Hoạt động
0905018462 Hoạt động
0909531320 Hoạt động
Nội dung Nội dung tin nhắn Số Tiền 1 Điểm Tỉ lệ
Đầu (2 số đánh) MB DAU Số đánh 1000 x 20
Đuôi (2 số đánh) MB DUOI Số đánh 1000 x 98
Bao Lô 2 số (2 số đánh) MB BL2 Số đánh 1000 x 3.5
Xỉu Chủ đầu (3 số đánh) MB XCD Số đánh 1000 x 270
Xỉu Chủ đuôi (3 số đánh) MB XCDB Số đánh 1000 x 812
Bao Lô 3 số (3 số đánh) MB BL3 Số đánh 1000 x 30
Tiền thưởng
=
Số điểm đánh
x
Tỉ lệ Thắng
x
Số tiền 1 điểm
Lưu ý

Nội dung chuyển khoản không phân biệt in hoa, thường. Nội dung phải đúng với quy định của trò chơi.

Kiểm tra chính xác số điện thoại mà bạn sắp chuyển có tình trạng là Hoạt động không, nếu tình trạng là Bảo trì vui lòng chuyển vào số khác.

Chuyển nhầm hạn mức, sai nội dung, số Bảo trì admin sẽ xem xét lại.

Nếu kết quả Thắng, bạn sẽ nhận được tiền thưởng khi có kết quả xổ số ngày hôm đó . Số tiền thưởng sẽ được chuyển vào ví Momo của bạn.

Sau thời gian 1 - 2 giờ sau khi có kết quả nếu bạn vẫn chưa nhận được tiền thưởng, vui lòng nhắn tin hỗ trợ, chúng tôi sẽ xử lý gấp cho bạn. Hoặc bạn có thể kiểm tra trạng thái Mã giao dịch.

Nhập mã giao dịch của bạn để kiểm tra.

Cách Tính kết quả lô đề

Nội dung Cách tính kết quả
Đầu 4 số giải bảy
Đuôi 2 số cuối giải DB
Đầu Đuôi 2 số cuối giải DB+Giải 7
Bao Lô 2 số 2 số cuối của 27 giải
Xỉu Chủ giải sáu và 3 số cuối của giải ĐB
Xỉu Chủ đầu 3 số cuối của giải 6
Xỉu Chủ đuôi 3 số cuối của giải DB
Bao Lô 3 số 3 số cuối của 23 giải
Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐT Trạng thái
0786955725 Hoạt động
0782900674 Hoạt động
0767675716 Hoạt động
0702375201 Hoạt động
0934654913 Hoạt động
0906973514 Hoạt động
0905018462 Hoạt động
0909531320 Hoạt động
Với nội dung:
Nội dung Nội dung tin nhắn Số Tiền 1 Điểm Tỉ lệ
Đầu (2 số đánh) [Mã tỉnh] DAU [Số đánh] 1000 x 98
Đuôi (2 số đánh) [Mã tỉnh] DUOI [Số đánh] 1000 x 98
Bao Lô 2 số (2 số đánh) [Mã tỉnh] BL2 [Số đánh] 1000 x 4.5
Xỉu Chủ đầu (3 số đánh) [Mã tỉnh] XCD [Số đánh] 1000 x 812
Xỉu Chủ đuôi (3 số đánh) [Mã tỉnh] XCDB [Số đánh] 1000 x 812
Bao Lô 3 số (3 số đánh) [Mã tỉnh] BL3 [Số đánh] 1000 x 45
Tiền thưởng
=
Số điểm đánh
x
Tỉ lệ Thắng
x
Số tiền 1 điểm
Lưu ý

Nội dung chuyển khoản không phân biệt in hoa, thường. Nội dung phải đúng với quy định của trò chơi.

Kiểm tra chính xác số điện thoại mà bạn sắp chuyển có tình trạng là Hoạt động không, nếu tình trạng là Bảo trì vui lòng chuyển vào số khác.

Chuyển nhầm hạn mức, sai nội dung, số Bảo trì admin sẽ xem xét lại.

Nếu kết quả Thắng, bạn sẽ nhận được tiền thưởng khi có kết quả xổ số ngày hôm đó . Số tiền thưởng sẽ được chuyển vào ví Momo của bạn.

Sau thời gian 1 - 2 giờ sau khi có kết quả nếu bạn vẫn chưa nhận được tiền thưởng, vui lòng nhắn tin hỗ trợ, chúng tôi sẽ xử lý gấp cho bạn. Hoặc bạn có thể kiểm tra trạng thái Mã giao dịch.

Nhập mã giao dịch của bạn để kiểm tra.

Cách Tính kết quả lô đề

Nội dung Cách tính kết quả
Đầu Giải tám
Đuôi 2 số cuối giải DB
Đầu Đuôi 2 số cuối giải DB+Giải 8
Bao Lô 2 số 2 số cuối của 18 giải
Xỉu Chủ giải bảy và 3 số cuối của giải ĐB
Xỉu Chủ đầu 3 số cuối của giải 7
Xỉu Chủ đuôi 3 số cuối của giải ĐB
Bao Lô 3 số 3 số cuối của 17 giải

Mã Tỉnh Miền Trung

Tỉnh Mã tỉnh Ngày mở thưởng
Phú Yên MT_PY Thứ 2
Huế MT_TTH Thứ 2
Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐT Trạng thái
0786955725 Hoạt động
0782900674 Hoạt động
0767675716 Hoạt động
0702375201 Hoạt động
0934654913 Hoạt động
0906973514 Hoạt động
0905018462 Hoạt động
0909531320 Hoạt động
Với nội dung:
Nội dung Nội dung tin nhắn Số Tiền 1 Điểm Tỉ lệ
Đầu (2 số đánh) [Mã Tỉnh] DAU [Số đánh] 1000 x 98
Đuôi (2 số đánh) [Mã Tỉnh] DUOI [Số đánh] 1000 x 98
Bao Lô 2 số (2 số đánh) [Mã Tỉnh] BL2 [Số đánh] 1000 x 4.5
Xỉu Chủ đầu (3 số đánh) [Mã Tỉnh] XCD [Số đánh] 1000 x 812
Xỉu Chủ đuôi (3 số đánh) [Mã Tỉnh] XCDB [Số đánh] 1000 x 812
Bao Lô 3 số (3 số đánh) [Mã Tỉnh] BL3 [Số đánh] 1000 x 45
Tiền thưởng
=
Số điểm đánh
x
Tỉ lệ Thắng
x
Số tiền 1 điểm
Lưu ý

Nội dung chuyển khoản không phân biệt in hoa, thường. Nội dung phải đúng với quy định của trò chơi.

Kiểm tra chính xác số điện thoại mà bạn sắp chuyển có tình trạng là Hoạt động không, nếu tình trạng là Bảo trì vui lòng chuyển vào số khác.

Chuyển nhầm hạn mức, sai nội dung, số Bảo trì admin sẽ xem xét lại.

Nếu kết quả Thắng, bạn sẽ nhận được tiền thưởng khi có kết quả xổ số ngày hôm đó . Số tiền thưởng sẽ được chuyển vào ví Momo của bạn.

Sau thời gian 1 - 2 giờ sau khi có kết quả nếu bạn vẫn chưa nhận được tiền thưởng, vui lòng nhắn tin hỗ trợ, chúng tôi sẽ xử lý gấp cho bạn. Hoặc bạn có thể kiểm tra trạng thái Mã giao dịch.

Nhập mã giao dịch của bạn để kiểm tra.

Cách Tính kết quả lô đề

Nội dung Cách tính kết quả
Đầu Giải tám
Đuôi 2 số cuối giải DB
Bao Lô 2 số 2 số cuối của 18 giải
Xỉu Chủ giải bảy và 3 số cuối của giải ĐB
Xỉu Chủ đầu 3 số cuối của giải 7
Xỉu Chủ đuôi 3 số cuối của giải ĐB
Bao Lô 3 số 3 số cuối của 17 giải

Mã Tỉnh Miền Nam

Tỉnh Mã tỉnh Ngày mở thưởng
Cà Mau MN_CM Thứ 2
Đồng Tháp MN_DT Thứ 2
TPHCM MN_HCM Thứ 2

Lịch sử thắng

(Cập nhật tự động)
Thời gian Số điện thoại Xu cược Xu thưởng Trò chơi Nội dung Kết quả
2022-11-28 06:35:24 016722****** 20,000 39,200 Chẵn lẻ 2 L2 Thắng
2022-11-28 06:30:54 016722****** 20,000 39,200 Chẵn lẻ 2 L2 Thắng
2022-11-28 06:24:01 016722****** 20,000 39,200 Chẵn lẻ 2 L2 Thắng
2022-11-28 06:18:22 016722****** 10,000 19,600 Chẵn lẻ 2 C2 Thắng
2022-11-27 22:03:33 098357****** 10,000 19,600 Chẵn lẻ 2 C2 Thắng
2022-11-27 22:04:07 098357****** 10,000 19,600 Chẵn lẻ 2 L2 Thắng
2022-11-27 21:04:12 012184****** 50,000 98,000 Chẵn lẻ 2 C2 Thắng
2022-11-27 20:54:51 012184****** 50,000 98,000 Chẵn lẻ 2 C2 Thắng
2022-11-27 18:17:24 012184****** 50,000 98,000 Chẵn lẻ 2 C2 Thắng
2022-11-27 18:18:17 012184****** 50,000 98,000 Chẵn lẻ 2 L2 Thắng

️🏆 TOP Tuần️🏆

Vị trí SĐT Tổng đặt

🦁 Đua top đại gia tuần 🦁

Vị trí Thưởng
TOP 1 🥇 250,000 💰
TOP 2 🥈 200,000 💰
TOP 3 🥉 150,000 💰
TOP 4 🎖️ 100,000 💰
TOP 5 🎖️ 50,000 💰

🎁 Đua TOP Bắt đầu từ 0h00 Thứ 2 đầu tuần và chốt lúc 23h59 ngày Chủ Nhật cuối tuần.
🍀 Chúc anh em may mắn với Mini Game giải trí Chẵn lẻ Momo